Kanun teklifi nedir?

Meclis üyelerinin Büyük millet Meclisine sunulmak üzere hazırladıkları kanun örneği

Son eklenenler

say