Kanun teklifi nedir?

Meclis üyelerinin Büyük millet Meclisine sunulmak üzere hazırladıkları kanun örneği